Privacyverklaring

Identiteit van de onderneming

Studio Trix is een onderneming dat zich specialiseert in het maken van natuurlijke en pure fotoreportages.

Studio Trix verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze dienst(en) en/of wanneer je deze zelf aan KenT Fotografie verstrekt. Persoonsgegevens die door verwerkt worden zijn:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres

Studio Trix streeft naar een zo optimaal mogelijke dienstverlening. Je gegevens worden daarom gebruikt voor onderstaande doeleinden:

Indien nodig zal Studio Trix (telefonisch en/of per e-mail) contact moeten kunnen opnemen wanneer dit ten behoeve van de dienstverlening is
Om de betaling te kunnen afhandelen
Om producten en/of diensten bij je af te leveren
Om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening
Studio Trix verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte.

Doelen voor verwerking persoonsgegevens

Studio Trix is wettelijk verplicht om persoonsgegevens minimaal 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Deze 7 jaar gelden vanaf het laatste moment dat je in contact bent geweest met Studio Trix omtrent de dienstverlening.

Foto's die door Studio Trix zijn gemaakt en afgeleverd zijn, kunnen tot maximaal één jaar na dato nog worden opgevraagd. 

Bewaren van persoonsgegevens

Studio Trix zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden. Persoonsgegevens zullen uitsluitend gedeeld worden aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens

Studio Trix maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Cookies worden door Studio Trix gebruikt om de website te optimaliseren, ze zorgen ervoor dat onze site naar behoren werkt en zo kan er ook gestreefd worden naar meer gebruiksgemak op de website.

Cookies

Je hebt ten alle tijden het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, verzoek tot intrekking of bezwaar sturen naar info@kentfotografie.com.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Beveiliging van (persoons)gegevens wordt erg serieus genomen door Studio Trix. Studio Trix neemt passende maatregelen om de beveiliging van je (persoons)gegevens te optimaliseren. Zo worden je persoonsgegevens, samen met beeldmateriaal dat afkomstig is uit onze dienstverlening, bewaard in een beveiligde omgeving. Verstrekken van gemaakt beeldmateriaal wordt middels een beveiligde website met uniek wachtwoord gedaan.

Bij vragen of onduidelijkheden kun je contact opnemen met Trix Leeflang van Studio Trix via onderstaande gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Contactgegevens

Trix Leeflang
info@kentfotografie.com
06 34 89 52 25

Volg mijn avonturen van dichtbij Op Instagram

@Studio__Trix